VENKOVNÍ ŽALUZIE, MARKÝZY, ROLETY A VÍTR

S ohledem na dnešní meteorologické předpovědi Vás chceme upozornit na větrné zatížení produktů protisluneční ochrany.

Každý exteriérový produkt protisluneční ochrany má své větrné limity. Především se jedná o markýzy, textilní rolety, venkovní žaluzie, lamelové pergoly. 

Výrobky jsou testovány a podrobeny zátěžovým zkouškám. Nahlédněte do svých uživatelských manuálů popřípadě do předávacích protokolů a zkontrolujte kolik metrů za vteřinu zvládne Vaše markýza nebo venkovní žaluzie. Předejdete tak  zbytečným starostem, pojistným událostem a újmě na majetku.

U venkovních žaluzií a rolet hraje roli při určení větrného zatížení:

  • plocha 
  • vzdálenost od okna popřípadě fasády
  • způsob bočního vedení
  • lze přihlédnout i k velikosti a tvaru lamely

Jako příklad uvádíme posuvné dveře na terasu o rozměru 1600 x 2500 mm. Žaluzie v ostění, boční vedení ve špaletě, lamela s obrubou. Tato žaluzie je funkční a odolá rychlosti větru do 70 km/hod. 

Samozřejmě silný vítr je provázen poryvy, které mohou být až 1/3 rychlejší. 

Žaluzie při tomto větru přirozeně rachotí (zejména v noci nepříjemné) a může dojít k drobným průhybům lamel.

Připomínáme, že při větru okolo 70 km/hod je již obtížná lidská chůze.

 Rychlost větru společně s převodem jednotek a projevů jednotlivých rychlostí v přírodě můžeme sledovat díky stupnici kterou vytvořil v 19. století irský kontradmirál Francis Beaufort.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Beaufortova_stupnice

Pokud si nejste jistí větrnou odolností Vašich žaluzií rolet, markýz, volete, pište!

A jestli máte protisluneční ochranu zahrnutou v pojistce nemovitosti, tak neseďte doma a běžtě pouštět draka…opravdu to fouká :o)

Tyvado!