Stínící technika a životní prostředí

Toto téma je velmi aktuální pro každého investora v souvislosti s celkovými náklady na provoz nemovitosti.

Ročně vyprodukují klimatizace a topení ve střední
Evropě více než 140 mil. tun CO2. TYVADO pomáhá
emise CO2 snižovat: účinná protisluneční ochrana reguluje
intenzitu slunečního světla dopadajícího do našich
životních prostorů. V létě nepropouští teplo dovnitř. V zimě
naopak zajišťuje, aby teplo neunikalo ven. Zkrátka
a dobře: stínící technika zvyšuje kvalitu života,
klimatizuje prostory přirozeným způsobem – a pomáhá
zvyšovat efektivní využití energie.
Na konto klimatizačních zařízení připadá okolo 110 mil.
tun CO2 (střední Evropa). Cíleným sladěním výrobků protisluneční
ochrany a klimatizační techniky je možné tyto emise CO2
výrazně snížit. Například při použití tepelněizolačních
skel běžně dostupných v obchodní síti proniká do chráněných
prostor přibližně 60 % sluneční energie. Při aplikaci
vhodných výrobků stínící techniky je možné
množství pronikající sluneční energie snížit až k hranici
5 %. Klimatizační zařízení pak mohou pro dosažení stejného
výsledku zpracovávat výrazně nižší objemy vzduchu!
Kromě toho mohou žaluzie, rolety, markýzy snížit
i náklady na topení. Okna a ostatní prosklené plochy
fungují v zimě částečně jako tepelné mosty. Podle
studie ES-SO (Evropská organizace pro protisluneční
ochranu) je možné důslednou ochranou proti slunci
ušetřit okolo 80 % energie spotřebované na ochlazování
budov a 10 % na vytápění budov. Celkově by bylo možné
emise CO2 – jen ve střední Evropě – snížit o cca 68
mil. tun. Zároveň by mohly být výrazně nižší i náklady na
topení a osvětlení.
TYVADO Vám nabízí široký sortiment vhodných výrobků
spolu s kompetentním poradenstvím.